(0446) 224 03 26 egtfak_yazi@erzincan.edu.tr

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Çift Anadal Başvuru Duyurusu

Aşağıda ismi bulunan öğrenci Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği Programına yaptığı Çiftanadal başvurusu bölümümüzün ilgili komisyonu tarafından incelenmiştir. Öğrencinin gireceği özel yetenek sınav yeri, tarih ve saati aşağıda belirtilmiştir. ÇİFT ANADAL...