Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Tarihçe

1967 yılında kurulan Kız İlk Öğretmen Okulu, 1972 yılında Eğitim Enstitüsüne, 1983 yılında 2 yıllık Eğitim Yüksekokuluna ve 1989 yılında 4 yıllık Eğitim Yüksekokuluna dönüştürülmüştür. Daha sonra 4 yıllık Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesine (1992) dönüştürülmüş ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü Fakültenin bünyesinde kurulmuştur. Bölüm, 1997 de Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanması sonucu Anabilim Dalına dönüştürülmüştür. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalımız halen İlköğretim Bölümüne bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Anabilim Dalımızda 4 yıllık lisans eğitimi yapılmaktadır. Mezunlarımız MEB kadrolarının yanı sıra özel eğitim kurumlarında ve akademisyen olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler. Anabilim Dalımızın eğitim dili Türkçe`dir.

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayıları 
Öğrenci Sayısı              : 1189
Öğretim Elemanı Sayısı : 17

Eğitim Olanakları
Anabilim dalımız Fakülte bünyesinde bulunan zengin kütüphanesinden, öğrencilerin kullanımına açık olan bilişim merkezlerinden, sportif ve kültürel etkinlikler için spor salonundan ve kültür merkezi olanaklarından yararlanabilmektedir. Ayrıca bütün sınıflarımızda bilgisayar, projeksiyon cihazı ve akıllı tahta bulunmaktadır.

Lisans ve Lisans Üstü Programlar ve Süreleri
Lisans Programı: 4 yıl (Sınıf Öğretmenliği)

Lisans Programından Mezun Olabilme Koşulları
1. Erzincan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki koşulları yerine getirmek,
2. Zorunlu ve seçmeli dersler dahil olmak üzere en az 156 kredi (240 AKTS) ve üzerinde ders almış olmak gerekmektedir.