İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Prof. Dr. Mücahit KAĞAN (Başkan)

Asalettin AĞYAZI (Acil Durum Yönetim Sorumlusu)

Murat ALICI (İnsan Kaynakları Sorumlusu)

Ahmet TAPANOĞLU (Çalışan Temsilcisi)

Arş. Gör. Adem KENAN (Çalışan Temsilcisi)

Öğr. Gör. Hande ERMAN (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İş Güvenliği Uzmanı)