(0446) 224 03 26 egtfak_yazi@erzincan.edu.tr

NEDEN FAKÜLTEMİZ

  • Şeffaf yönetim
  • Yeniliklere açık dinamik bir kadroya sahip olması
  • Değerlendirme ve Kalite Geliştirme çalışmalarının sistematik hale gelmiş olması
  • Elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilme olanaklarının geniş olması
  • ULAKBİM tarafından taranan, hakemli bir fakülte dergisinin olması
  • Öğrenci merkezli eğitim anlayışının benimsenmiş olması
  • Öğrenci kulüplerinin olması
  • Fakülte-okul işbirliğinin etkin bir şekilde yürütülüyor olması
  • Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yönetime katılımı
  • Öğrenci ve öğretim elemanı ilişkilerinin üst düzeyde olması
  • Öğrenci için bilgisayar laboratuarlarının ve bilişim merkezinin bulunması
  • Ulaşım sorununun olmaması
  • Bölgenin ılıman bir iklime sahip olması
  • Bölgenin, doğa sporları için son derece elverişli olması
  • Öğrenci barınma imkânlarının yeterli olması
  • Serbest zaman etkinlikleri için uygun mekân ve ortamın olması