NEDEN FAKÜLTEMİZ

 • Şeffaf yönetim
 • Yeniliklere açık dinamik bir kadroya sahip olması
 • Değerlendirme ve Kalite Geliştirme çalışmalarının sistematik hale gelmiş olması
 • Elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilme olanaklarının geniş olması
 • ULAKBİM tarafından taranan, hakemli bir fakülte dergisinin olması
 • Öğrenci merkezli eğitim anlayışının benimsenmiş olması
 • Öğrenci kulüplerinin olması
 • Fakülte-okul işbirliğinin etkin bir şekilde yürütülüyor olması
 • Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yönetime katılımı
 • Öğrenci ve öğretim elemanı ilişkilerinin üst düzeyde olması
 • Öğrenci için bilgisayar laboratuarlarının ve bilişim merkezinin bulunması
 • Ulaşım sorununun olmaması
 • Bölgenin ılıman bir iklime sahip olması
 • Bölgenin, doğa sporları için son derece elverişli olması
 • Öğrenci barınma imkânlarının yeterli olması
 • Serbest zaman etkinlikleri için uygun mekân ve ortamın olması