İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI VE UYUM EYLEM PLANI

KOS-1 ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

KOS-2 MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER

Misyon&Vizyon
Görev Dağılım Çizelgesi
Organizasyon Şeması

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

HASSAS GÖREVLER

KOS-3 PERSONEL YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI

Erzincan Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi
Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi

KOS-4 YETKİ DEVRİ

İmza Yetkileri Yönergesi
İmza Devri Formu
Yetki Devri Formu

RDS-5 PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

İş Planları

 

RDS-6 RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

KFS-7 KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ

KFS-8 PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ

KFS-9 GÖREVLER AYRILIĞI

Görevler Ayrılığı ve Hiyerarşik Kontroller