YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Mücahit KAĞAN (Dekan)

Prof. Dr. Paşa YALÇIN (Üye)

Prof. Dr. Necati Fahri TAŞ (Üye)

Prof. Dr. Arzu Sema ERTANE BAYDAR (Üye)

Doç. Dr. Fatih KAYA (Üye)

Doç. Dr. Cem Şems TÜMER (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Nusrettin YILMAZ (Üye)

Fakülte Sekreteri Asalettin AĞYAZI (Raportör)