GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yar.
Prof. Dr. Orhan TAŞKESEN
0446 224 00 89/42103 0446 224 00 89/