Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Tarihçe
1999 yılında Fakültemizde Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve buna bağlı Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı açılmıştır. Anabilim Dalına 2003-2004 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaya başlanmıştır, ilk mezunlar 2006-2007 öğretim yılında verilmiştir. Anabilim Dalımız 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir.  Mezunlarımız MEB kadrolarının yanı sıra özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak ve üniversitelerde akademisyen olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler. Anabilim Dalımızın eğitim dili Türkçe`dir. Ana bilim Dalımız 2015-2016 öğretim yılında 10. dönem mezunlarını verecektir.

Eğitim Olanakları
Anabilim Dalımızda 16 adet piyano (13 akustik, 3 dijitall), 34 adet bireysel çalışma odası, Bilgisayar laboratuarı, Koro ve orkestra salonu, Bireysel ses eğitimi dersliği, Oda müziği dinleti salonu(mavi sahne) Kayıt Stüdyosu bulunmaktadır. Anabilim dalımız Fakülte bünyesinde bulunan zengin kütüphanesinden, öğrencilerin kullanımına açık olan bilişim merkezlerinden, sportif ve kültürel etkinlikler için spor salonundan ve kültür merkezi olanaklarından yararlanabilmektedir. Ana Bilim Dalımız bünyesinde sununmlar için seminer odası, enstruman odası ve kostüm odası bulunmaktadır. Tüm sınıflarımız teknoloji sınıfıdır.

Lisans ve Lisans Üstü Programlar ve Süreleri
Lisans Programı: 4 yıl (Müzik Öğretmenliği)

Lisans Programından Mezun Olabilme Koşulları
1. Erzincan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki koşulları yerine getirmek,
2. Zorunlu ve seçmeli dersler dahil olmak üzere en az 163 kredi (125 kredi teorik dersler, 76 kredi uygulama dersler) ve üzerinde ders almış olmak gerekmektedir.