Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı

Tarihçe

Resim-İş Eğitimi Programı, Resim-İş Öğretmeni yetiştirmek amacıyla 1998 yılında kurulmuş, 2013-2014 öğrenim yılında ilk defa öğrenci almaya başlamıştır.

Programın Amacı

Resim-İş Eğitimi programının amacı; Görsel Sanatlarla ilgili her alanda hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, kültürel, ulusal, etik ve estetik değerlerin farkında, evrensel sanat olaylarına ve etkinliklerine duyarlı, Baktığını gören, gördüğünü eleştirebilen, okuyan, araştıran, tartışan, özgün tasarımlar üretebilen, yaratıcı, toplumun problemlerine duyarlı ve çözüm üretebilen öğretmenler yetiştirmektir.

Program Profili

Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı, Görsel Sanatlar/Resim öğretmeni, sanatçı, küratör ve tasarımcı yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir.
Program, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve alan ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak  ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM)  yılda bir kez yapılan öğrenci seçme sınavının YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 140,000 veya daha fazla YGS puanı alanların girdikleri özel yetenek sınavında başarılı olmak.

Özel yetenek sınavına başvuru şartlarını sağlayarak bu sınavda başarılı olan öğrenciler Anabilim Dalında öğrenim görmeye hak kazanırlar.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarmış olması, 240 ECTS kredisini sağlaması ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.